O ELGATO USLUZI


About Us

ElGato je korisnički web portal i interoperabilna platforma koja omogućuje korisnicima da na jednom mjestu u elektronskom obliku primaju svoje račune, vrše pregled računa i korištenih usluga, te plaćaju račune na različite načine: elektronskim putem, automatski putem trajnih naloga u banci ili gotovinom na brzim ElGato blagajnama.

ElGato je napredna platforma koja je sa jedne strane povezana sa pružateljima usluga i koja im omogućuje jednostavnu elektronsku distiribuciju računa, dok je sa druge strane povezana sa procesorima plaćanja, kao što su banke, a kako bi Vam omogućili elektronsko plaćanje računa.

Prednosti ElGato su višestruke, kako za građane, odnosno krajnje korisnike, tako i za izdavatelje računa i procesore plaćanja. Prodavci i pružatelji usluga putem ElGato portala mogu pouzdano, jednostavno i efikasno distribuirati račune za svoje proizvode i usluge korisnicima, dok korisnici na jednom mjestu imaju uvid u svoje račune i sva dugovanja, kao i slobodu u pogledu izbora načina plaćanja.

ElGato račune je moguće platiti putem elektronskog bankarstva, trajnim nalogom, ili gotovinom na ElGato blagajni. Sigurnost komunikacije sa portalom je osigurana šifriranjem prometa između učesnika. Računi koji se dostavljaju na ElGato su elektronski potpisani, čime se osigurava zaštita autentičnosti sadržaja originalnog računa, odnosno njegova nepromjenjivost.

O NAMA


Loop Logo

Loop d.o.o. je preduzeće osnovano 2007. godine nošeno idejom da postane tržišni i tehnološki lider u oblasti razvoja softvera po zahtjevu korisnika i ponude softvera kao usluge (Software as a Services). Ideja vodilja je kreiranje modernih softverskih rješenja kao odgovor na neke od ključnih izazova i problema sa kojima se susreću firme i organizacije, te omogućavanje korištenja savremenih tehnologija u svakodnevnom radu i životu. Klijentima smo u mogućnosti ponuditi konsultantske usluge, analizu i dizajn rješenja, te razvoj, testiranje i implementaciju rješenja sve do izrade dokumentacije, obuke i održavanja istih.

Javite nam se i saznajte više!

KONTAKTIRAJTE NAS

Vrijeme je da gradimo poslovnu saradnju zajedno


Adresa

Loop d.o.o.
Tešanjska br.24a (Avaz Twist Tower)
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 33 864-968